Xã hội

Yêu vội, cưới nhanh mà chia tay cũng gấp, duyên phận của Song Joong Ki và Song Hye Kyo vậy là kết thúc trong 6 năm