Tâm sự

Yêu thương như giấc mơ, tỉnh giấc là sẽ mất