Tâm sự

Yêu thương không đủ nên chúng mình không thể đi hết con đường