Tâm sự

Yêu một cô gái từng tổn thương, có mệt lắm không anh?