Tình yêu

Yêu là việc của con tim, nhưng kết hôn lại là chuyện của lý trí