Tâm sự

Yêu là bản năng nhưng dám từ bỏ kẻ tệ bạc mới là bản lĩnh