Tình yêu

Yêu đương không thành, không phải không hợp mà là do ta đã lầm tưởng