Tình yêu

Yêu cô ấy thì nhất định anh phải là một người biết nhường nhịn