Gia đình

Vợ chồng là duyên, con cái là nợ, không duyên không lấy, không nợ không theo