Gia đình

Vợ, chính là sự đầu tư khôn ngoan và tốt nhất của người đàn ông