Sống

Vì sao người thực sự thông minh sẽ không bao giờ cãi vã?