Sống

Vì sao người Paris nuôi ong lấy mật trên mái vòm những tòa nhà đông khách nhất thành phố này?