Sống

Vì sao ngày 05/09 hằng năm được chọn làm ngày khai giảng năm học mới?