Tâm sự

Vì một người đàn ông không yêu em, như vậy có đáng hay không?