Tình yêu

Vì anh mà sau này em không thể yêu một ai khác nữa