Sống

Tuổi trẻ xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ