Xã hội

Từng chơi suốt nhưng bề mặt quả bóng rổ luôn có những chấm nhỏ – vì sao thế bạn biết không?