Tâm sự

Trong tình yêu, không cần chọn người hoàn hảo chỉ cần chọn người phù hợp