Tình yêu

Trong tình yêu, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là chung thuỷ?