Tâm sự

Trong thế giới tình yêu, lỗi ở lòng người vốn đã không thuận lòng mình.