Xã hội

Trong ảnh là một trong những thứ rác kinh khủng nhất đại dương, còn nghiêm trọng hơn cả ống hút nhựa