Xã hội

Trời sinh những tướng mũi ẩn chứa vận mệnh giàu sang phú quý, phụ nữ may mắn sở hữu chớ có động chạm dao kéo kẻo hao tổn tài vận