Sống

Trời sinh 3 con giáp có phúc tướng, tăng 1 cân giàu gấp 10, cuộc sống hôn nhân thập toàn thập mỹ, cả đời sung sướng an nhàn