Xã hội

Trí khôn của ta đây: Tiền thuê nhà quá đắt, thanh niên Mỹ quyết định sống ở ngoại ô, mỗi ngày băng 225km đi làm