Là một ngày mình không yêu nhau nữa

Em không ảo tưởng rằng chỉ cần tình yêu thôi thì sẽ vượt qua được tất cả, chỉ yêu thôi có bao giờ là đủ chứ? Cuộc sống này khắc nghiệt biết bao nhiêu, đâu có thể như phim ảnh. Tình yêu đâu thể nuôi co…