Sau này, đừng hỏi anh đã chán em chưa nhé

Cũng từng có những lần mình cảm thấy chán nhau. Nhưng cái độ thoáng chừng ấy, thật sự vượt qua được hay không còn tuỳ vào suy nghĩ và mức chịu đựng của mỗi người. Có những đứa bạn của anh, chúng nó ch…