Tình yêu

Tình yêu sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng