Tâm sự

Tình yêu là ở hiện tại, chuyện đã qua chẳng đáng bận tâm để mà nhớ đến