Tâm sự

Tình yêu là có thật phải không anh? Hay chỉ là ảo mộng em tự huyễn hoặc