Tình yêu

Tình yêu không phải là chuyện phù hợp nhau ra sao, mà là chấp nhận nhau như thế nào