Tâm sự

Tình yêu đích thực là khi chỉ muốn làm ánh trăng của riêng một người