Tình yêu

Tình yêu à, khi nỗi nhớ là tất cả những gì chúng ta có về nhau