Tâm sự

Tình cảm ấy ngay từ đầu không nên có, con người đó ngay từ đầu vốn dĩ không nên gặp