Tình yêu

Thôi đừng nói chuyện trăm năm, hôm nay mình yêu nhau đã