Tâm sự

Thiếu một chút nữa thôi, mình đã là của nhau…