Sống

Thế nào là nhẫn? Nhẫn không phải là chịu đựng đè nén nỗi uất hận trong lòng