Tâm sự

Thế gian nào thiếu câu chào, vậy sao nhất thiết phải ‘mào’ chuyện chồng con?