Tâm sự

Thanh xuân là gặp đúng người nhưng sai thời điểm