Sống

Thanh xuân dù đủ đầy đến nhường nào, chúng ta vẫn có khoảnh khắc chênh vênh