Tâm sự

Thanh xuân bình lặng cũng là một loại tiếc nuối