Tâm sự

Thấm lời cha dạy “Là người chồng tốt hãy gắp thức ăn cho vợ mỗi ngày nghe con”