Sống

Thà vất vả cố gắng khi còn trẻ còn hơn về già mới vất vả!