Sống

Thà phá bỏ trăm tòa thành cao lớn còn hơn nhìn hôn nhân sụp đổ trong tiếc nuối