Tâm sự

Tận cùng nỗi bi thương là yêu người không yêu mình