Em sẽ tìm một người không vô tâm như anh

Mình chọn một ngày bình yên và một cách nhẹ nhàng để rẽ ngang cuộc đời nhau. Đi qua một vài chuyện, trãi qua một số thứ mà đáng ra cảm xúc ta phải có là buồn bã và đau lòng thì thay vào đó là nhẹ lòng…

Kinh nghiệm lần đầu đi đẻ

Nhìn hài hài nhưng thực ra đau lắm, kiểu giống đau bụng kinh kết hợp với đau bụng buồn ị mà không thể đi nổi, nhưng mà nó lại thúc xuống rồi đau như trăm mũi kim dội xuống, liên tục liên khúc, nhất là…