Kinh nghiệm lần đầu đi đẻ

Nhìn hài hài nhưng thực ra đau lắm, kiểu giống đau bụng kinh kết hợp với đau bụng buồn ị mà không thể đi nổi, nhưng mà nó lại thúc xuống rồi đau như trăm mũi kim dội xuống, liên tục liên khúc, nhất là…

Con cứ “ế” đi, mẹ đồng ý

Con gái! Hôm nay mẹ đi họp lớp cũ, các bạn mẹ đều có cháu bồng cháu bế cả rồi. Ai cũng hỏi mẹ: “Thế con gái đã lấy chồng chưa?”, “Nó cũng 30 rồi, không lấy chồng thì định tới khi nào mới lấy?”. Mẹ ngh…