Tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu

Dear.vn – Tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu – chắc chắn rằng rất nhiều bạn nghĩ như thế, trong khi ta dành tình cảm cho những thằng chả ra gì sao ta không dành những tình cảm đó cho những người bạ…

Con trai cần lắm một cô bạn thân…

Dear.vn – Con trai luôn dành nhiều ưu tiên cho cô bạn thân của mình, nhưng để thân được với hắn, nàng phải có những “tiêu chuẩn” sau đây: Nói chuyện hòa hợp “Hòa hợp” ở đây có nghĩa là không xảy ra tr…