Giá mà ta yêu nhau một cách trọn vẹn

Giá mà chúng ta yêu nhau một cách vẹn tròn, thì chúng ta đã có thể gạt bỏ đi tất cả mà giữ lấy nhau, mà ôm ghì nhau, mà cùng nhau bước tiếp. Thế nhưng chúng ta lại chẳng kể cho nhau nghe điều gì, một …

Trưởng thành đâu phải lí do

Trưởng thành luôn kéo theo sự thay đổi, nhiều mối quan hệ có thể vì sự thay đổi ấy mà không còn như trước, kể cả tình bạn. Nhưng đâu phải do chúng ta trưởng thành mà lo do chính chúng ta mà thôi.…

Em tự tại, em an yên

Em chọn tự tại, cuộc đời em sẽ khắc an yên. Yêu thương không phải là những mảnh tình cảm chắp vá và những vết nối chằng chịt. Có nhiều người từng khờ khạo nghĩ rằng mình một lòng một dạ đứng đợi ở chỗ…