Dù cho muộn cũng không nên vội lấy chồng

Dù muộn cũng không nên vội. Cuộc hôn nhân nào cũng cần có tình yêu và sự thấu hiểu. Muốn nuôi con tốt, gia đình cần có một người cha biết phải trái, trước sau. Cô không thể liều, đánh cược cuộc đời củ…