Tâm sự

Ta vẫn cùng sống dưới một bầu trời, nhưng đã trôi về hai hướng không nhau